RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Set-up POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rogowska 52 B, 54-440 Wrocław, nr KRS: 0000235996, e-mail: biuro@setuppoland.pl.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji usług farmaceutycznych, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku art. 96 i 96 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty prowadzące działalność leczniczą, Narodowy Fundusz Zdrowia, producent oprogramowania aptecznego KAMSOFT S.A.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przewarzania, przy czym w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania doznaje ograniczeń.

5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych w celach realizacji usług farmaceutycznych, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej jest wymogiem ustawowym.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

Categories: informacje

Tags: